CORONA

UPDATE CORONAVIRUS

 

Beste Patiënt,

 

De ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus zijn in een volgende, urgente fase gekomen. Tot op heden hebben wij de adviezen van het RIVM gevolgd. Inmiddels is de situatie dusdanig dat wij daar gemotiveerd van gaan afwijken.

 

Het KNMT-bestuur adviseert om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval geldend tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten. Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

De hygiëne bij De Tandartspraktijk O. Dokman is altijd uitstekend. Wij geloven dan ook dat onze patiënten en onze personeelsleden in de praktijk geen risico op besmetting hebben gelopen.

De Tandartspraktijk O. Dokman streeft ernaar om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. In de tandheelkunde, meer nog dan in andere beroepen wordt gewerkt met aerosolen. Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen.

Wij hebben daarom conform het advies van de KNMT  besloten om onze praktijk vanaf 16 maart tot 6 april 2020 te sluiten.

 

Van maandag t/m donderdag zijn wij uiteraard telefonisch en via de mail bereikbaar en beschikbaar voor spoedgevallen. Na overleg kunt u terecht op het spoedspreekuur.

0183-622721 / info@tandland.nl

 

De geplande patiënten worden zowel telefonisch als per e-mail benaderd om de afspraken te verzetten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het team van Tandartspraktijk O. Dokman